„W ogrodach słów” – gala finałowa VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

Galeria

Ta galeria zawiera 4 zdjęcia.

W piękne sobotnie popołudnie 11.09. w cieniu starych lip i zabytkowego kościoła  św. Antoniego w Sieniawie odbyła się gala finałowa VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Magia Ogrodów” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rabie Wyżnej.  Z przepięknych plenerów mogliśmy skorzystać dzięki … Czytaj dalej

VI Ogólnopolski Konkurs „Magia Ogrodów” – nagrodzone wiersze

Galeria

Ta galeria zawiera 12 zdjęć.

I MIEJSCE Godło: POSPOLITY PRZEDMIOT POŻĄDANIA – PIOTR ZEMANEK Bielsko-Biała GŁOSY znam już smak deszczu który w tobie pada. napełnia zagłębienia w ciele. wciąż niosę twój ból i gniew. nagi. pełen wstydu. w sobie. jak gorzki ciężar. płynąc w łodzi … Czytaj dalej

Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu „Magia Ogrodów”

W dniu 2.09.2021 r. komisja w składzie: Andrzej Dębkowski (przewodniczący), Marzena Dąbrowa Szatko i Małgorzata Skwarek-Gałęska dokonała oceny wierszy, które wpłynęły na konkurs „Magia ogrodów” VI edycja organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rabie Wyżnej. Stwierdzono, że nadesłano 72 zestawy – w sumie 138 wierszy.

Postanowiono nagrodzić następujące osoby:

STATUETKA za najlepszy wiersz o tematyce ogrodowej : godło GRANICA „ja tu tylko przejazdem” – Mariola Kruszewska Mińsk Mazowiecki

Miejsce I – godło: POSPOLITY PRZEDMIOT POŻĄDANIA( zestaw„Głosy”, „Ciało i krew”) – Piotr Zemanek Bielsko-Biała

Miejsce II – godło: SOLARIS (zestaw „Zaczarowany ogród /kantata/”, „Przedziwny ogród, 1903”) – Arkadiusz Stosur Kraków

Miejsce III – godło GRANICA (zestaw „ja tu tylko przejazdem” , „na czwartym piętrze”) – Mariola Kruszewska Mińsk Mazowiecki

Wyróżnienia:

godło BUK (zestaw „Słoneczniki”, „Obietnica”) – Bogdan Nowicki Świętochłowice

godło EURYKLEJA (zestaw „Mam dla ciebie czwarty czas”, „Kołysanka dzienna”) – Adam Buszek Kraków

godło OŁÓWEK (zestaw „Ogród babci”, „Matka” – Bogusława Chwierut Libiąż

Dodatkowo zauważono następujące wiersze:

godło SARAGINA (zestaw „Błękitna petycja”,„Zapachy Paryża”) – Małgorzata Kulisiewicz Kraków

godło MAKARY (zestaw„Magia”, „Listy z krainy cieni”)– Tadeusz Knyziak „Coobus” Warszawa

godło FLAMMULINA (zestaw„W zapomnianym ogrodzie”, „W starym parku”) – Maciej Henryk Modzelewski Białobrzegi

godło BANZAI (zestaw„Skansen”, „Na ścieżce”) – Iwona Świerkula Warszawa

Jury postanowiło przyznać również dodatkowo dwa wyróżnienia specjalne:

godło ELF wiersz„Lunarne sady” – Anna Piliszewska Wieliczka

godło RÓŻANIEC wiersz „Moja kresowa babcia” – Kamil Rolski Rogoźnik (śląski)

Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Magia Ogrodów

plakat

Serdecznie zapraszamy miłośników słowa, muzyki i obrazu, na galę finałową VI konkursu poetyckiego „Magia ogrodów”. Zanurzmy się na chwilę w pięknie, które dostrzegli i zatrzymali dla nas poeci (wiersze czytać będą aktorzy zakopiańskiej Sceny A2). Zachwyćmy się brzmieniem utworów muzycznych – jak w poprzednich latach będą nam towarzyszyć solistki i soliści z zespołu Young Stars. Ucztę dla oka zapewni wystawa fotografii Leszka Lisieckiego (w które zostaną wpisane nagrodzone wiersze). Nie zabraknie też czegoś dla ciała – regionalny poczęstunek zapewni nam Koło Gospodyń Wiejskich z Sieniawy.

Dzięki uprzejmości ks. proboszcza Andrzeja Jelenia gala pt. „W ogrodach słów” odbędzie się 11.09. (sobota) o godz. 16.30 przy zabytkowym Kościół św. Antoniego Padewskiego w Sieniawie

. Zapraszamy!

Noc w bibliotece – „Między nami jaskiniowcami” – relacja

Galeria

Ta galeria zawiera 6 zdjęć.

Pomimo zawirowań pandemicznych udało się nam w tym roku po raz kolejny zorganizować noc w bibliotece. Na kilkanaście godzin rabiańska książnica zmieniła się w miejsce spotkań przy ogniu zdobione naskalnymi rysunkami. Młodzi jaskiniowcy podzieleni na grupy: ŁOWCÓW, ZBIERACZY I STRAŻNIKÓW … Czytaj dalej

Noc w bibliotece – „Między nami jaskiniowcami”

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-12 lat do uczestnictwa w imprezie „Noc w bibliotece”. Tym razem będziemy się bawić pod hasłem „Między nami jaskiniowcami”. Zajęcia czytelnicze rozpoczną się w środę 21.07 o godz. 20.00 i będą … Czytaj dalej

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej ogłasza konkurs poetycki „Magia Ogrodów”

Konkurs jest otwarty – dostępny dla wszystkich pełnoletnich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i internecie) i nienagradzane wcześniej w innych konkursach. Tym razem nie narzucamy tematu, przewidziana jest nagroda specjalna za wiersz o szeroko pojętej tematyce ogrodowej. Nagroda specjalna nie wyklucza otrzymania jednocześnie jednej z nagród ogólnych.
2. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać dwóch wierszy w zestawie (wśród nich mogą – ale nie muszą znajdować się wiersze ogrodowe) . Można przysłać tylko jeden zestaw.
3. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2021 roku (liczy się data wpływu przesyłki) listownie lub drogą mailową: 

a) listownie: prace podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w trzech egzemplarzach w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, format A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna być załączona zamknięta koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy. W kopercie powinien się znaleźć również załącznik – oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór pod regulaminem).Przesyłkę należy wysłać pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 65, z dopiskiem na kopercie : Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”. 

b) drogą mailową : w jednej wiadomości podpisanej „Magia ogrodów VI” należy przysłać 2 pliki – pierwszy podpisany godłem z dopiskiem „wiersze” zawierający zestaw konkursowy, drugi podpisany tym samym godłem z dopiskiem „dane” zawierający dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy oraz załącznik – oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór pod regulaminem). Wiadomość należy przesłać pod adres konkursgbprw@interia.pl


4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 września 2021 roku – jeśli to będzie możliwe podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs w lokalu GBP w Rabie Wyżnej, jeśli nie – wyniki i podsumowanie umieścimy na stronie www i facebooku biblioteki.
5. Organizator przewiduje nagrody pieniężne ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej dla miejsc I, II, III oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Posła na Sejm RP Edwarda Siarkę oraz bibliotekę dla trzech osób wyróżnionych. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Za wiersz o tematyce ogrodowej przewidziana jest statuetka zaprojektowana i wykonana przez rabczańskiego artystę plastyka Piotra Biesa.
6. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i publikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
8. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu, a nawet od całkowitego odstąpienia od konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.
10. Dodatkowe informacje: tel. 18 2671364, e-mail gbprabaw@op.pl

OŚWIADCZENIE

………………………………..

( Imię i Nazwisko )

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku, w związku z uczestnictwem w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Magia Ogrodów” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rabie Wyżnej.

2. Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO¹ :

1) Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej

2) Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane;

3) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

4) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………………

Data i czytelny podpis

____________________

¹ Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

….…………………………………

Data i miejsce

SPONSORAMI KONKURSU SĄ:

Facebookowy konkurs karnawałowy

Co powiecie na wspólną zabawę? 11.02 – Tłusty Czwartek – nie można zrobić spotkania w realu, ale na facebooku – czemu nie. Zapraszam na mały konkurs dla osób piszących. TEMAT – KARNAWAŁ (i wszystko, co się z nim wiąże). Zapraszam do umieszczania na grupie facebookowej Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej – czytanie w czasach zarazy tekstów w temacie – mogą być w formie nagrania, pocztówki literackiej czy nawet w formie zwykłego wpisu. Utwory konkursowe proszę oznaczać hasztagiem #karnawał. Zgodnie z regułami obowiązującymi na grupie – nie poruszamy tematów politycznych i nie zamieszczamy wpisów, które mogłyby kogokolwiek urazić. Termin – jw. – 11.02.2021. Głosowanie do 12.02 do północy. Tekst z największą ilością „lajków” dostanie nagrodę-niespodziankę. Zachęcam do zabawy.