O nas

Początek zorganizowanego czytelnictwa w Rabie datuje się na 1895r. kiedy to powstało Kółko Rolnicze. Przy Kółku prowadzona była wówczas prenumerata czasopism rolniczych, ale również kupowano książki i bezpłatnie udostępniano je mieszkańcom całej gminy. Mała biblioteka znajdowała się wówczas u kierownika szkoły, w budynku tzw. “Białej Szkoły” ( znajdowała się ona w miejscu obecnego przedszkola). Z czasem przeniesiono księgozbiór do lokalu Kasy Stefczyka ( u p.Rubisia koło kościoła). W 1920r. powstała biblioteka Katolickiego  Stowarzyszenia Młodzieży – książki przechowywał ówczesny wikary, a wypożyczali druhowie. Podczas wojny trzeba było przerwać jawną działalność, książki jednak były wypożyczane w tajemnicy pod bokiem okupanta.
Biblioteka   ponownie po wojnie pojawiła się w Rabie dopiero 01.07.1949r.  – tego dnia została uruchomiona nasza placówka. Księgozbiór został umieszczony w domku p.Celiny Bzowskiej (obok wejścia do majątku) – i ona też była pierwszą bibliotekarką. W bibliotece znajdowało się wówczas 1020 książek, a korzystało z niej 216 osób. Pani Bzowska pracowała do 1953r., po niej przejęła obowiązki p.Maria Kurańda (obecnie Działek). Krótko, bo od 1962 do 1969r. biblioteką kierowała Danuta Jamrozik (po mężu Charyasz). W 1969r. kierowniczką została Alicja Gruca. Przeszła ona na emeryturę z dniem 31.08.2002r. , a w chwili obecnej placówkę prowadzi Joanna Słodyczka.
Warunki lokalowe niegdyś nie były zbyt dobre. Ani w domku p.Bzowskiej, ani w Urzędzie Gminy, ani w Białej Szkole, ani w  prywatnym budyneczku państwa  Gruców koło stacji PKP.
Obecnie biblioteka posiada już porządne lokum. W przyziemiu rabiańskiego gimnazjum dzięki finansowemu wsparciu Państwa Kardosów z USA udało się wygospodarować i wyremontować 146 metrowe pomieszczenie.  Znajduje się w nim wypożyczalnia, czytelnia książek i czasopism, fantazyjnie zrobiony kącik dla dzieci oraz kącik komputerowy (z wolnym dostępem do Internetu).
Biblioteka posiada dwie filie – w Sieniawie (prowadzona początkowo przez Marię Kosturkiewicz, później przez Zbigniewa Pelczarskiego, obecnie przez Sylwię Matejczyk), oraz w Skawie (bibliotekarzami byli kolejno : Barbara Kołpak, Maria Krasoń, Janina Dziwisz, Józef Czeremuga,, Lucyna Buksa, obecnie Irena Koźlak). Do czasu oddzielenia się odrębnej gminy dodatkowa filia znajdowała się w Spytkowicach. Krótko działały punkty biblioteczne w Rokicinach i Harkabuzie.

Skip to content