program Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Właśnie wchodzimy w kolejny etap komputeryzacji naszych placówek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: trzy drukarki do kodów kreskowych, laptop, komputer z klawiaturą i myszką, monitor oraz pamięć przenośną HDD. Koszt ogółem zadania wynosił 13838,00 zł, z tego 11561,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

Drukarki do kodów kreskowych
Kierownik biblioteki przy zakupionym sprzęcie
zakupione komputery
Skip to content