“Wierszobajędy” w bibliotece

W dniu 6.02. w Bibliotece w Sieniawie, odbyło się spotkanie autorskie z panią Katarzyną Georgiou, połączone z warsztatami literacko – pokazowymi. Pani Kasia to wrocławska poetka, absolwentka Seneca Collegen w Toronto, nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz anglistka, z zamiłowania animator kultury, inicjatorka ” Strefy Bałaganu” – warsztatów literacko – plastycznych, wieloletnia wolontariuszka, działaczka na rzecz rozwoju środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Autorka książek ilustrowanych sztuką dziecięcą. Pani Kasia spotkała się z dziećmi w Bibliotece i przy współpracy z dziećmi opowiedziała im, jak powstaje książka. Mówiliśmy dzisiaj też o tym jak w głowie rodzi się pomysł i jak powstają np wynalazki. Ta rozmowa rozbudziła w dzieciach ogromną kreatywność w tworzeniu swoich własnych wynalazków i budowania niezwykłych rzeczy ze zwykłych kawałków drewna, materiałów i innych wydawałoby się nieużytecznych przedmiotów. Poniżej prezentuję niezwykłe konstrukcje, wykonane przez dzieci w ciągu niespełna godziny, które to potem zostały omówione, opisane, nazwane a na dodatek opieczętowane.

Do wybranych konstrukcji Pani Katarzyna napisała wiersz, który nie tylko otrzymała biblioteka, ale który znajdzie się później w nowej książce dla dzieci.

Tekst i fotografie Sylwia Matejczyk

Skomentuj

Skip to content